O L Á H - P R O S

925 01 Matúškovo č. 805

tel-fax:    031/782 61 85

mobil:     0903 430 660

e-mail:   
predajna@olahpros.sk
Copyright © 2012
Kontakt:

O L Á H   -   P R O S
Záhradná a lesná technika

predaj a servis strojov